Walne Zgromadzenie 14.11.2021r. - Zapraszamy

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze członków Koła nr 41 WRD KSP odbędzie się

dnia 14.11.2021 roku w pomieszczeniach WRD KSP przy ulicy Karolkowej 46.

Pierwszy termin - godzina 9.30

Drugi termin       - godzina 10.00

Podając powyższe do wiadomości Zarząd Koła nr 41 zaprasza członków i sympatyków naszego koła o wzięcie udziału

w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Koła nr 41 WRD KSP