historia koła 41

HISTORIA KOŁA nr 41 PRZY WYDZIALE RUCHU DROGOWEGO KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI.Koło nr 41 przy Wydziale Ruchu Drogowego ówczesnej komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej zostało powołane do życia uchwałą nr 92/75 z dnia 19.12.1975 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

Wśród założycieli koła znaleźli się między innymi pierwszy prezes koła kol. Włodzimierz Kostrzewa oraz wieloletni działacz zarządu koła i jego skarbnik Feliks Tobiasz a także Podlodowski Szczepan czy Jedliński Andrzej. Nie będę wymieniał wszystkich kolegów prezesów naszego koła zaznaczę tylko że w blisko 45-letniej działalności było 9 kolegów prezesów.

W pierwszym roku działalności koło nasze liczyło 37 członków by w najlepszym okresie liczba ta urosła do 400.

W początkowym okresie działalności koła skupieni w nim wędkarze to milicjanci a następnie policjanci, członkowie ich rodzin oraz znajomi i przyjaciele.

Pierwsze zawody były organizowane na różnych wodach, ale jedną z najciekawszych była współpraca z kolegami z koła przy Wodociągach Warszawskich gdzie organizowano większość zawodów wędkarskich.

W roku 1998 koło nasze z inicjatywy ówczesnego wice-prezesa koła kol. Bogdana Milewskiego podpisało umowę o współpracy i stworzeniu sekcji wędkarskiej w Lesznie w zamian za użytkowanie do dziś istniejącego akwenu wodnego, stawu „Karpinek”. To między innymi obecnemu wójtowi kol. Andrzejowi Cieślakowi zawdzięczamy naszą obecność w Lesznie, dzięki jego dobrej woli i przychylności wędkarze nasi nie muszą wracać do domu o przysłowiowym kiju. W ten sposób spełniło się marzenie kolejnych zarządówkoła o posiadaniu własnej wody którą można by wykorzystać wędkarsko, a poza tym przyległy teren może służyć do celów rekreacyjnych i wypoczynku dla rodzin naszych wędkarzy.

W roku 2000 koło nasze otrzymało sztandar, który został ufundowany ze składek sympatyków naszego koła, Urzędu Gminy Leszno, sponsorów a także wydatnej pomocy Okręgu Warszawskiego i jego prezesa Ryszarda Sołśni. Uroczystość ta została zorganizowana na stadionie w Lesznie razem z dożynkami organizowanymi przez ówczesne władze gminy. Uroczystego wręczenia sztandaru ówczesnemu prezesowi koła kol.Tadeuszowi Zalewskiemu dokonał prezes Zarządu Głównego PZW kol. Eugeniusz Grabowski.

W tak długim okresie czasu nie ominęły nas porażki, ale odnotowaliśmy również sukcesy.

Przez te prawie 45 lepszych i gorszych lat bez względu na okoliczności gospodarcze i polityczne my wędkarze jesteśmy ciągle razem, chociaż nie zawsze zgadzamy się z decyzjami naszych władz. Staramy się przyciągnąć do naszej organizacji ludzi młodych, ale jak wszyscy wiemy jest to bardzo trudne zadanie.

Obecnie w kole naszym działa kilku sędziów wędkarskich, co roku organizujemy zawody morskie o mistrzostwo koła ,ale także spotykamy się na zawodach wędkarskich z kolegami z innych kół, koła nr 1 Warszawa-Śródmieście, koła nr 39 Warszawa Białołęka, koła nr 31 Okoń przy Komendzie Głównej Policji czy kołem nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Bierzemy udział w zawodach o puchar Wójta Gminy Leszno, oraz startujemy w zawodach o puchar Starosty Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

Staramy się organizować coroczne zawody dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka a także wspólne zawody dla młodzieży naszego koła. 1 stycznia 2017 roku koło nasze połączyło się z kołem nr. 27 Brwinów. Powstała w Brwinowie sekcja koła podobna do tej , która od 1998 roku działa w Lesznie. Przybyło nam wędkarzy a także doszly nam nowe wody, którymi koło będzie się opiekowało w ramach ochrony i zarybienia wód. Zarząd koła w Brwinowie jednogłośnie głosował za połączeniem z naszym kołem.

 

BOGDAN MILEWSKI 2017 r.

 


KOLEJNI PREZESI KOŁA NR 41 OD 1975 r.

 

1. Włodzimierz Kostrzewa 1975-198

2. Andrzej Zwęgliński 1987-1991

3. Ryszard Maklankiewicz 1991-1993

4. Feliks Tobiasz 1993-1994

5. Tadeusz Pietrzykowski 1994-1995

6. Tadeusz Zalewski 1995-2002

7. Bogdan Milewski 2002-2013

8. Piotr Czapla 2013-2015

9. Hieronim Alama 2015-