komunikaty SSR

Zbierając legitymację SSR do przedłużenia, proszę Komendantów grup o sprawdzenie blach SSR i w przypadku stwierdzenia wygrawerowania błędnego numeru ( Wa-a) proszę o wycofanie z użytku wraz z legitymacją. Należy pobrać nowe zdjęcie od strażnika wraz z oświadczeniem w celu nadania nowego numeru służbowego oraz legitymacji SSR.


Z poważaniem

Komendant SSR na obszar Warszawy
Szczepan Mieczysław Czernecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z szkoleniem Państwowej Straży Rybackiej i uwagami polecam Komendantom grup terenowych działających przy Kołach na obszarze Warszawy przeprowadzić szkolenie strażnikom SSR grup terenowych odnośnie kulturalnego zachowania się podczas kontroli:

- przedstawiania się z imienia nazwiska oraz z jakiej grupy terenowej
- żądania prawidłowych dokumentów podczas kontroli ( karty wędkarskiej, zezwolenia) w przypadku trolingu lub łowienia na górskich wodach legitymacji w celu sprawdzenia znaczków uprawniających do danego połowu.

Kategorycznie zabraniam zakrywania twarzy oraz trzymania rąk w kieszeniach podczas kontroli.
Przypominam, że na prośbę wędkarza strażnik ma obowiązek okazania legitymacji w celu spisania danych strażnika ( legitymację okazujemy nie wolna dawać do ręki wędkarzowi)

Komendanci z przeprowadzonego szkolenia sporządzą notatki wraz z listą obecności strażników SSR które dostarczą mi do czasu szkolenia Komendantów grup terenowych SSR w miesiącu listopadzie termin zostanie podany w późniejszym czasie.
Komendanci którzy będą potrzebowali pomocy w przeprowadzeniu szkolenia proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu w jakim mogę przeprowadzić szkolenie.

z poważaniem
Szczepan Mieczysław Czernecki
Komendant SSR na obszar Warszawy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominam Panom Komendantom grup terenowych SSR na obszar Warszawy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrole SSR z odznakami Warszawy mogą być tylko na obszarze podległym. Kontrolowanie po za obszarem jest przekroczeniem uprawnień. Jednocześnie informuję, że nie dotyczy to wspólnych patroli z Państwową Strażą Rybacką lub funkcjonariuszami Policji gdyż to oni ustalają trasy patrolu a strażnicy SSR są dobranymi funkcjonariuszami do wykonania patrolu.
Z uwagi na docierające do mnie informacje iż nie wszyscy strażnicy SSR znają statut i regulamin PZW polecam Komendantom grup przeprowadzić szkolenie w tym zakresie, natomiast w razie potrzeby ja zorganizuję takie szkolenie które zakończymy krótkim sprawdzianem znajomości statutu i regulaminu.


Z poważaniem
Komendant SSR na obszar Warszawy
Szczepan Czernecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z ustaleniami od 1.07.2013 roku notatki dotyczące popełnienia wykroczenia i kierowane do Państwowej Straży Rybackiej muszą być przesyłane najlepiej drogą mejlową w ciągu 48 godzin od czasu ujawnienia wykroczenia przez strażników SSR.
W notatce proszę w miarę możliwości podawać telefon kontaktowy sprawcy wykroczenia.
Jest to niezbędne w celu usprawnienia pracy PSR oraz zapobiegnie wzywania strażników SSR do siedziby PSR w celu wykonania niezbędnych czynności i w przypadku kierowania sprawy do Sądu wzywania strażników na rozprawy.

Z poważaniem

Komendant SSR na obszar Warszawy

Szczepan Mieczysław Czernecki